Ochronna odzież do pracy w ogrodzie

Decydując się na uprawę ogrodu, w którym rośnie coś więcej niż trawa, trzeba zdać sobie sprawę, że prace ogrodowe bywają wymagające. Zmienne warunki atmosferyczne i praca ostrymi narzędziami, klękanie, narażenie na ukłucia gałęzi, kolców, czy ukąszenia owadów to czynniki, z którymi możemy się spotkać. Aby ta strona ogrodnictwa nie przyćmiła poczucia satysfakcji i relaksu płynących… Czytaj dalej Ochronna odzież do pracy w ogrodzie

Profesjonalna odzież do pracy

W Polsce dużą presję kładzie się na spełnienie wymogów bhp. Żaden pracodawca nie chce i nie powinien sobie pozwolić na płacenie kar lub uszczerbek na zdrowiu pracowników. Wszystkie odgórne wymogi muszą zostać spełnione, przede wszystkim po to by chronić zdrowie, a nawet w specjalnych wypadkach życie. Odzież od pracy musi być odpowiednio dobrana a obowiązek… Czytaj dalej Profesjonalna odzież do pracy

kurtka odblaskowa

Jak kupić dobrą odzież roboczą ostrzegawczą?

Stosowanie odpowiedniej odzieży ostrzegawczej jest obowiązkiem wszystkich pracowników, jeśli pracują oni w warunkach, które wymagają zastosowania specjalnego zasygnalizowania obecności ludzi. Posiadanie takiej odzieży jest niezwykle ważne w miejscach o niewielkim oświetleniu naturalnym oraz niewystarczającym oświetleniu sztucznym. W takiej sytuacji, odzież ochronna jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom, co jest wymogiem kodeksu pracy oraz przepisów BHP.… Czytaj dalej Jak kupić dobrą odzież roboczą ostrzegawczą?

Ubrania robocze w zakładach pracy.

Kodeks pracy kładzie duży nacisk na stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej we wszelkich zakładach, gdzie takowa odzież jest wymagana. Według 273 art. Kodeksu Pracy – ,,Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”.… Czytaj dalej Ubrania robocze w zakładach pracy.