Inwestycja w bezpieczeństwo pracowników – sandały robocze

Zgodnie z art. 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.), pracodawca ma obowiązek dostarczyć nieodpłatnie swym pracownikom odzież i obuwie ochronne, jeżeli na terenie przedsiębiorstwa występują warunki zagrażające zdrowiu i życiu załogi oraz w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo zniszczenia bądź zabrudzenia odzieży i obuwia własnego pracowników.

Odzież i obuwie zapewnione przez pracodawcę są jego własnością i ma on za zadanie zadbać o prawidłowe ich użytkowanie i konserwację. Dopuszczalne jest scedowanie tych obowiązków na pracowników na zasadzie wzajemnych ustaleń.

Jak wybrać odpowiednie obuwie?

Pracodawcy musi dokonać analizy rodzajów zagrożeń i stopnia, w jakim wpływają one na bezpieczeństwo załogi. Nadmierna ochrona może wpływać negatywnie na komfort i efektywność pracowników. Pracodawca musi dokonać wyboru pomiędzy:

– obuwiem bezpiecznym (S – „safety”) – posiadającym cechy ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków wytrzymałych na uderzenia z energią 200 J
– obuwiem ochronnym (P – „protective”) – posiadającym cechy ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, wytrzymałych na uderzenia z energią 100 J
– obuwiem zawodowym, inaczej roboczym (O- „occupational”) – posiadającym cechy ochronne i przeznaczonym do użytkowania w warunkach nie wymagających stosowania podnosków.

Czynniki zagrażające bezpieczeństwu

Umiejętne dobranie obuwia ochronnego zależy w dużej mierze od określenia występujących rodzajów niebezpieczeństw na danym terenie, są to czynniki:
– chemiczne,
– biologiczne,
– mechaniczne,
– termiczne,
– atmosferyczne,
– ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
– ryzyko wybuchu,
– ryzyko powstania efektu ESD.

Funkcje ochronne obuwia

Adekwatnie do stopnia i rodzaju zagrożenia, obuwie stanowi ochronę przed zmiażdżeniem, przebiciem, zaplamieniem olejami, benzyną i innymi substancjami, posiada właściwości antyelektrostatyczne, absorbuje energię w części piętowej, przepuszcza bądź absorbuje wodę, izoluje od wysokiej bądź niskiej temperatury.

Trudne warunki zewnętrze wymagają stosowania trzewików lub obuwia z wysoką cholewką. Przy pracy w zamkniętych pomieszczeniach o stałej temperaturze, gdzie nie występuje ryzyko uderzenia okolic kostki wystarczy stosować sandały robocze, lżejsze i bardziej przewiewne.

Źródło: https://www.beta24.pl/buty-robocze.html

Dodaj komentarz