Kaski ochronne

Przepisy BHP, a konkretnie norma PN-EN 397 pt. „Przemysłowe hełmy ochronne” regulują zasady i okoliczności używania przez pracowników kasków ochronnych zwanych także hełmami ochronnymi. Ich podstawowa funkcja to zabezpieczenie pracownika przed urazami głowy, czaszki, mózgu i kręgów szyjnych.

Zawody wymagające używania kasków ochronnych:

– prace budowlane,
– prace ziemne i skalne,
– w sąsiedztwie dźwigów i przenośników,
– w kopalniach,
– na wysokościowych konstrukcjach stalowych,
– w środowisku zagrożonym wybuchem,
– w sąsiedztwie wielkich pieców,
– w stoczniach,
– prace manewrowe na placach, kolei, lotniskach.

Kaski ochronne mają za zadanie zabezpieczyć głowę użytkownika przed urazami mogącymi mieć miejsce w trakcie wykonywanej pracy.

Funkcje kasków:

– ochrona przed uderzeniem spadających przedmiotów,
– przed otwartym ogniem,
– porażeniem prądem,
– uderzeniem o nieruchome niebezpieczne elementy wyposażenia miejsca pracy,
– różnego pochodzenia niebezpiecznymi odpryskami,
– poprzecznymi siłami ściskającymi.

Podstawowe elementy kasku ochronnego to skorupa, więźba oraz pas główny. Poza tym w zależności od użytych materiałów i stopnia odporności na uszkodzenia, różnią się one między sobą wytrzymałością, stopniem ochrony oraz przeznaczeniem. Kask stanowi bazę do montażu dodatkowych elementów ochrony twarzy, oczu, uszu pracownika, takich, jak gogle, słuchawki, osłony, siatki zabezpieczające.

Szeroki asortyment zarówno kasków jak i odzieży ochronnej niezbędnej w przemyśle znajdą Państwo na stronie: http://www.narzedziak24.pl/ochrona-bezpieczenstwo/kaski-ochronne.html

Dodaj komentarz