Kilka informacji o znakach przeciwpożarowych

Jak już wiadomo, przy takich, podczas których występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Jednakże jak to ocenić? W tym przypadku niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka na danym stanowisku pracy. Wykonanie jej jest obowiązkowe dla każdego stanowiska. Wtedy też podejmowana jest decyzja o zapoznaniu pracownika z instrukcją BHP.

Oprócz instrukcji BHP, co jeszcze?

Oprócz instrukcji, pracodawca powinien nas poinformować w tematyce bezpiecznej pracy, poprzez wskazanie oceny ryzyka zawodowego, czyli tego, co grozi na danym stanowisku pracy oraz jak się zabezpieczyć przed zagrożeniem. Ponadto powinien przeprowadzić szkolenie BHP.

Wartościowe instrukcje BHP

Powinny one zawierać określoną strukturę, czyli:
-ogólne informacje, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku,
-czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy,
-zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
-czynności po zakończeniu pracy, czyli przekazanie zmiany,
-zasady postępowania, gdy dojdzie do wypadku bądź awarii.

Gdzie znaleźć dobre instrukcje BHP?

Obecnie dostępnych jest wiele producentów, którzy tworzą instrukcje na dane stanowiska. Przykładem są znaki24.pl, gdzie dostępne są instrukcje BHP np. przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego, przy obsłudze piekarnika czy przy pracach na wysokościach. Zawierają oni największą ofertę owych instrukcji, które tworzone są zgodnie z wytycznymi.

Dodaj komentarz