Odzież ostrzegawcza

Odzież ostrzegawcza powinna być zaprojektowana tak aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa I komfortu, przy zachowaniu dbałości o wzornictwo. Człowiek w nią ubrany powinien być jak najlepiej widoczny, zarówno w dzień jak i w nocy, nawet w złych warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie powinna ona spełniać odpowiednie normy europejskie i amerykańskie. Ubrania ostrzegawcze o intensywnej widzialności firmy Vizwell mają bardzo wysoką jakość przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Normy ogólne i szczegółowe dotyczące ubrań ostrzegawczych o intensywnej widzialności.

EN 340
Odzież ochronna {SOI) – wymagania ogólne. EN 340 określa ogólne wymagania dla odzieży ochronnej w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, trwałości, dopasowania, kompatybilności i oznakowania odzieży ochronne oraz informacji, które producent musi dołączyć do wyrobu.

Niniejsza norma europejska jest normą wyjściową, do której odnoszą się wszystkie inne normy dotyczące odzieży ochronnej. Dlatego nie powinna być stosowana odrębnie, lecz tylko w powiązaniu z konkretną normą.

PN-EN 471
Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego.

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, przeznaczonej do zapewnienia jego wyróżnialności w sytuacjach zagrożenia w każdych warunkach oświetlenia dziennego i w ciemności w oświetleniu światłami pojazdu.

PN-EN 343
Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem.
Norma określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem i zimnem odporność: na przenikanie  pary i wody Norma ta dotyczy ochrony przed deszczem i wiatrem w temperaturze wyższej niż -5°C.

Dodaj komentarz