Przepisy

Odzież robocza – Przepisy obowiązujące w Polsce

Jaką funkcję pełni dziś odzież robocza?

Pracownicy większości zakładów przemysłowych, szpitali medycznych, Państwowej Straży Pożarnej, czy warsztatów samochodowych doskonale zdają sobie sprawę z wartości praktycznej, jaką stanowi dla nich odzież robocza. Podstawową funkcją ubrania roboczego nie jest, jak mogłoby się wydawać, podkreślanie przynależności do danej grupy zawodowej, czy promocja przyjaznego wizerunku danej firmy, tylko ochrona zdrowia ludzkiego. Przyjrzyjmy się bliżej, jak polski Kodeks Pracy reguluje wymogi zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi ochrony w tym zakresie.

Gdzie szukać informacji o przepisach dot. odzieży roboczej?

Reguły dotyczące zapewnienia przez pracodawcę odzieży roboczej zostały przedstawione w Kodeksie Pracy w Dziale 10 – Bezpieczeństwo i higiena pracy, a dokładnie w Rozdziale 9 – Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Wynika z nich między innymi, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, które uchronią go przed działaniem czynników niebezpiecznych dla jego zdrowia w środowisku pracy. Dodatkowo, pracownik powinien zostać poinstruowany o sposobie wykorzystania tych środków. Co więcej, pracodawca nie może przekazać pracownikowi środków ochrony indywidualnej wg własnego mniemania. Muszą one spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności (regulują to oddzielne przepisy).

Polskie normy dla odzieży i obuwia roboczego

Pracowniku, jeżeli na co dzień nosisz odzież roboczą, ten paragraf powinieneś dobrze zapamiętać. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć odzież i obuwie nieodpłatnie, gdy:

– odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

– ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca może wyznaczyć stanowiska, na których pracownicy będą mogli, po wcześniejszym wyrażeniu zgody, pracować we własnym ubraniu i obuwiu. Przepis ten nie uwzględnia jednak stanowisk, na których obsługuje się bezpośrednio maszyny lub inne urządzenia techniczne, na których ubranie jest intensywnie brudzone lub, co gorsza, skażone środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, bądź materiałami biologicznie zakaźnymi. Dlaczego czasem warto korzystać z własnej odzieży, gdy istnieje taka możliwość? Ponieważ pracodawca jest wówczas obowiązany do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w wysokości uwzględniającej jej aktualne ceny.

Inne obowiązki pracodawcy dotyczące odzieży roboczej

Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia roboczego. Musi on również ustalić okresy użytkowania tej odzieży i obuwia. Pracownik powinien jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Pracy, odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. Jeżeli dane stanowisko wymaga odzieży ochronnej, pracodawca nie może dopuścić pracownika na nim do pracy bez takiej odzieży. Innym jego obowiązkiem jest dopilnowanie, by odzież i obuwie posiadały własności ochronne i użytkowe oraz zapewnienie ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania. Bywają sytuacje, w których pracodawca nie może wykonywać prania odzieży pracownika. Wówczas, pracownik może prać je we własnym zakresie, jednak pod warunkiem, że pracodawca wypłaci mu za tę czynność odpowiedni ekwiwalent.

Co zrobić, gdy moja kurtka się napromieniuje?

Zasadniczo nic, bo to nie Twój obowiązek coś z tym fantem robić. Obowiązkiem pracodawcy natomiast jest zapewnienie, aby odzież i obuwie, które zostały napromieniowane, skażone lub zakażone materiałami biologicznymi były przechowywane w odpowiednio przygotowanym do tego celu miejscu. Niedopuszczalnym natomiast jest fakt powierzania pracownikowi prania, konserwacji, odpylania czy odkażania na własną rękę odzieży roboczej skażonej w ww. sposób.

Zainteresowanym polecamy lekturę artykułu 237(6-10) Kodeksu Pracy.

Dodaj komentarz