kask

Kaski ochronne

Przepisy BHP, a konkretnie norma PN-EN 397 pt. „Przemysłowe hełmy ochronne” regulują zasady i okoliczności używania przez pracowników kasków ochronnych zwanych także hełmami ochronnymi. Ich podstawowa funkcja to zabezpieczenie pracownika przed urazami głowy, czaszki, mózgu i kręgów szyjnych. Zawody wymagające używania kasków ochronnych: – prace budowlane, – prace ziemne i skalne, – w sąsiedztwie dźwigów… Czytaj dalej Kaski ochronne