Znaki budowlane

Znaki budowlane stanowią bardzo ważny element oznakowania BHP. Ich wykonanie (treść, kształt, kolor, rozmiar) są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Możemy wyróżnić kilka rodzajów znaków budowlanych: informacyjne, ostrzegawcze, nakazu oraz zakazu.

Tutaj można kupić profersjonalne znaki budowlane

Znaki Budowlane
Znaki Budowlane

Znaki informacyjne
To żółte prostokąty z czarnym tekstem – powinny być umieszczone w widocznym miejscu od strony drogi na cały okres trwania inwestycji. Zapisane są na nich wszystkie istotne informacje. Dzięki nim można się dowiedzieć, kto jest wykonawcą albo kierownikiem budowy albo poznać przewidywany termin realizacji inwestycji. Do znaków informacyjnych zaliczamy także tablice określające zagospodarowanie budowy zgodnie z Planem BIOZ – planem określającym rozmieszczenie parkingów, składów materiałów czy punktów przeciwpożarowych, a nawet maksymalną ilość pracowników dopuszczalnych na placu budowy. Na niektórych tablicach informacyjnych dodatkowo umieszcza się także numery alarmowe, niezbędne w razie wypadku.

Znaki nakazu
Mają kolor niebieski, a umieszczone na nich piktogramy są w kolorze białym. Przypominają między innymi o konieczności założenia kasku, kamizelki odblaskowej czy innych środków ochronnych. Mają za zadanie informować o zasadach obowiązujących w danym pomieszczeniu czy na terenie budowy.

Znaki zakazu
Występują w postaci czarnych piktogramów umieszczonych na białym, okrągłym tle z czerwoną obwódką. Zazwyczaj informują o zakazie wstępu czy wykonywania określonych czynności, mogących stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu.

Znaki ostrzegawcze
Informują o potencjalnym zagrożeniu w miejscu budowy. Na początku tekstu pojawia się słowo „Uwaga!”, a poniżej znajduje się dalsza treść, mająca zapobiec potencjalnemu wypadkowi (np. „Uwaga! Przejście drugą stroną ulicy”) Występują w formie żółtego trójkąta z czarnym obramowaniem i czarnymi piktogramami.

Znaki budowlane nie tylko usprawniają realizację inwestycji, ale także pomagają zwiększyć bezpieczeństwo. To właśnie dzięki nim pracownicy nie zapominają o zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, stosowaniu odzieży ochronnej czy konieczności przestrzegania różnego rodzaju zakazów.

Dodaj komentarz